Monday, May 15, 2006
"Manusia intelektual ini bukanlah sekadar mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, tapi juga mereka yang mempunyai kebolehan dan kesediaan untuk mengesan, menganalisa dan menemukan jawapan-jawapan tertentu bagi kemajuan dan maruah bangsa."

A Samad Said
Hujan Pagi


No comments: