Thursday, November 06, 2008

Cinta itu satu duka dan bahagia yang tak terhurai,
"Satu penerimaan dan penolakan yang ganjil".

A Samad Said
Cinta Fansuri

No comments: