Thursday, November 06, 2008

Kesedaran

Orang Melayu mesti diberi kesedaran dan orang Melayu yang sudah sedar itu nanti mesti bersatu.Keris Mas

Rimba Harapan, 1986.

No comments: