Sunday, June 21, 2009

pemimpin

"Kalau kita hendak dipilih oleh rakyat,
kelakuan kita mestilah senonoh.
Peribadi kita mestilah baik.
Kita mestilah jadi pemimpin
yang boleh dijadikan teladan.
Kita mestilah bersih."

Mohamed Latiff Mohamed,
Batas Langit, hlm 112.

1 comment:

Rudy Djoharnaen said...

Seorang pemimpin harus berjiwa rakyat. Rakyat akan dapat 'menjiwai' nya jika begitu. :)