Tuesday, October 10, 2006

“Bahawasanya barang siapa hendak belajar bahasa-bahasa bangsa lain-lain, maka seyogianya hendaklah diketahuinya bahasanya sendiri dahulu supaya memberi faedahlah baginya bahasa yang hendak dipelajarinya itu, adanya.”

ms 103
Hikayat Abdullah

No comments: