Thursday, October 23, 2008

"Sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam alam ini, hakikatnya sama saja, yang berubah adalah pendapat orang yang menyelidikinya. Maka kepandaian manusia menyelidiki itulah yang menjadi pangkal bahagia atau celakanya".

HAMKA
Tasawuf Moden, hlm 47

No comments: